vymazat filtr

Užitečné odkazy

Veřejné databáze brownfieldů v České republice

 

Databáze regionů ČR

Jihočeský kraj 
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj 
Středočeský kraj
Ústecký kraj 
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
 

Další databáze

Analýza brownfieldů v Praze
Brno - mapa brownfields
MonumNet - nejohroženější nemovité památky
industriální topografie
Limity využití půdy VÚMOP 
Národní databáze brownfieldů - CzechInvest
Nemovitosti Českých drah k pronájmu a k prodeji
Putovní výstava úspěšně revitalizovaných BF lokalit Libereckého kraje
Regionální Informační Servis (RIS)
Znojemský podnikatelský portál
 

Aktuálně dostupné dotační tituly

 

Operační programy SF EU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Program Nemovitosti
Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Integrovaný regionální operační program (IROP)
 

EAFRD

Program rozvoje venkova (PRV)
 

Národní programy podpory (ČR)

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI) 
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Programy podpory bydlení
Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
 

Další užitečné odkazy 

Agentura pro regionální rozvoj Ostrava
Archiweb
Brownfields Research Group (Brown-ReG)
COBRA-MAN Ústí nad Labem
GEOtest
Industra
Institut pro udržitelný rozvoj sídel (IURS)
IREAS – Institut pro strukturální politiku
Jihomoravský kraj - Prodej majetku  
Kafelanka
kreativnibrno.cz
Metodika inventarizace brownfieldů na úrovni ORP
Mosilana HUB 
Národní strategie regenerace brownfields
Národní inventarizace kontaminovaných míst
Partnerství pro české brownfieldy
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 
Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti brownfields
Portál územního plánování
Politika územního rozvoje ČR
Stavební fórum
Suburbanizace.cz
Survival KIT - informace pro zahraniční investory na jižní Moravě
Urbex
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT
ZURka
 

Zahraniční odkazy a projekty

 
Brownfieldbriefing.com
Browntrans
CL:AIRE - Contaminated Land: Application in Real Environments
COBRAMAN
EUGRIS
English Partnerships - National Brownfield Strategy
GETG
HOMBRE
JESSICA
LUMAT
REVIT
TIMBRE - Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe
Trnava - CircUse
 

Publikace ke stažení

 
Brno Brownfields 2013 (eng)
Brno Brownfields 2015 (eng)
Brownfields Handbook - LEPOB
Brownfields snadno a lehce
Browntrans - Príručka pre regeneráciu brownfieldov (eng)
EUREGIO city.net
Mňau
Případové studie regenerace brownfieldů
Příručka pro vlastníky brownfieldů 

Regenerace brownfields - zahraniční zkušenosti