vymazat filtr

Zámek

Identifikace lokality

ID
7204
Název lokality
Zámek
Název obce
Hrušovany nad Jevišovkou
ICZUJ
594156
ORP
Znojmo
Okres
Znojmo
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6220
Okres kód
CZ0647
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Město leží cca 15 km od státní silnice I/53 a cca 12 km od státní hranice s Rakouskem. V rámci obce leží areál zámku v centru Hrušovan, cca 250 m od státní silnice II/414, cca 150 m od státní silnice II/415.


Popis současného stavu lokality

V areálu se nacházejí tři objekty. Nejvýznamnějším je budova zámku naposledy přestavovaném v 1. polovině 19. století. Zámek je památkově chráněný a v havarijním stavebně technickém stavu. Objekty garáží a ubytovny svou existencí narušují okolí památky a nezapadají do předpokládané koncepce využití areálu.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
10 879
% zastavění
31
Počet objektů v lokalitě
3

Způsob využití lokality

přechozí využití
armáda
stávající ÚPD
plocha pro občanskou vybavenost
stávající využití v %
0
nejvhodnější budoucí využití
zdravotnictví, cestovní ruch, sociální oblast

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
obec - 100 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D2 - ex. Hustopeče - 53 km
silnice
II/415 – 0,15 km, II/414 – 0,25 km
železnice
244-6 - Hrušovany nad Jevišovkou - 3 km
letiště
Brno-Tuřany - 52 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ne - možnost vnějšího napojení
pitná voda
ne - možnost vnějšího napojení
užitková voda
ne - možnost vnějšího napojení
kanalizace
ne - možnost vnějšího napojení
plyn
ne - možnost vnějšího napojení

Poznámky k lokalitě

Město nechalo zpracovat studii revitalizace zámku v oblasti CR (rekreace a lázeňství), a to až do fáze dokumentace pro stavební řízení. Náplní projektu je celková rekonstrukce objektu zámku a jeho adaptace na ubytovací zařízení. Město však na zainvestování stavby nemá dostatečné finanční kapacity, má v záměru objekt prodat možnému investorovi. Podmínkou odprodeje je dodržení náplně projektu, tj. využití v rámci občanské vybavenosti a cestovního ruchu.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.