vymazat filtr

Zemědělské družstvo – provozovna Miroslavské Knínice

Identifikace lokality

ID
7118
Název lokality
Zemědělské družstvo – provozovna Miroslavské Knínice
Název obce
Miroslavské Knínice
ICZUJ
594466
ORP
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6212
Okres kód
CZ0647
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Na okraji severozápadní části obce Miroslavské Knínice.


Popis současného stavu lokality

Lokalita je od roku 2013 bez využití. V roce 2012 zde byl ukončen chov prasat provozovaný Agrodružstvem Miroslav. Celý areál leží na 18 parcelách s různými vlastníky. Jsou zde nedořešené majetkové vztahy. Chlévy jsou v majetku Agrodružstva Miroslav, ale pozemky v areálu jsou většinou soukromých vlastníků.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
17 099
% zastavění
27
Počet objektů v lokalitě
5

Způsob využití lokality

přechozí využití
zemědělství (agrodružstvo – chov prasat, sklad)
stávající ÚPD
plochy s objekty zemědělské výroby
stávající využití v %
0
nejvhodnější budoucí využití
zemědělská výroba (bylo by vhodné zbourat staré chlévy a umístit zde jinou průmyslovou výrobu)

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
FO - 83 %; PO - 17 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
R52 Pohořelice – Brno - 20 km
silnice
I/53 Znojmo – Pohořelice - 7 km (III/ 4136 - 300 m)
železnice
244 – žst. Bohutice - 3 km
letiště
Brno-Tuřany – 52 km; Vídeň – 127 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ano - transformátor v areálu
pitná voda
ano - nový přivaděč pitné vody (
užitková voda
kanalizace
ano - dešťová (splašková cca 150
plyn
ano

Poznámky k lokalitě

Největším problémem jsou vlastnické vztahy na pozemcích. Dostupnost pro nákladní techniku je dobrá. Co se ekologie týče, jsou zde 3 záchytné jímky na splašky z chovu prasat, které bude třeba odčerpat a zajistit. Po vyřešení vlastnických vztahů zřejmě zemědělská výroba. Případně by bylo vhodné zbourat staré chlévy a umístit zde jinou průmyslovou výrobu.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.