vymazat filtr

Areál Lacrum

Identifikace lokality

ID
7102
Název lokality
Areál Lacrum
Název obce
Moravský Krumlov
ICZUJ
594482
ORP
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6212
Okres kód
CZ0647
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Areál se nachází v intravilánu Moravského Krumlova u místní obslužné komunikace, která lokalitu spojuje se silnicí III. třídy – ulice U Mostu s průhledem na místní zámek. Ze Z je areál ohraničen tokem řeky Rokytná, ze S sousedí s výrobně skladovací halou. V a J hranici areálu tvoří místní obslužná komunikace, na opačné straně lemovaná bytovou zástavbou rodinných domků.


Popis současného stavu lokality

Území bylo zastavěno průmyslovými areálem v 1. pol. 20. stol a garážemi a město předpokládá vrátit do budoucna území rekreační funkci. Areál je v soukromém vlastnictví, je značně zdevastovaný a v současnosti částečně využívaný (pronájem kovošrot). Variantně je třeba buď objekty v území asanovat nebo objekty komplexně zrekonstruovat. Potřebná částka pro revitalizaci území se tedy pohybuje zhruba mezi 40 až 60 mil. Kč dle skutečného postupu prací.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
6 719
% zastavění
38
Počet objektů v lokalitě
6

Způsob využití lokality

přechozí využití
průmysl
stávající ÚPD
Výroba a technické zařízení
stávající využití v %
20
nejvhodnější budoucí využití
jiné (cestovní,ruch,rekreace)

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
Ing. Pavel Lang - 66 %, V. Pospíšil - 34 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - ex. Ostrovačice - 25 km
silnice
I/53 - 15 km
železnice
244 - Moravský Krumlov - 2 km
letiště
Brno-Tuřany - 40 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
Lze předpokládat
elektrická energie
ano - v areálu
pitná voda
ano - v areálu
užitková voda
ne
kanalizace
ano - na hranici areálu
plyn
ano - na hranici areálu

Poznámky k lokalitě

Záměrem vlastníka je využít areál k výstavbě sportovního zařízení, zahrnujícího sportovní halu a venkovní hřiště. Lokalita by měla být součástí rozsáhlého území podél řeky Rokytné tvořícího rekreační a sportovně-relaxační zónu s nabídkou volnočasových aktivit a zařízeními občanské vybavenosti. Vlastník nechal vypracovat urbanistickou studii využití území. V části funguje kovošrot.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.