vymazat filtr

zemědělské stavby

Identifikace lokality

ID
6120
Název lokality
zemědělské stavby
Název obce
Chvalkovice
ICZUJ
593095
ORP
Bučovice
Okres
Vyškov
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6205
Okres kód
CZ0646
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Lokalita se nachází v obci Chvalkovice cca 40 km od Brna a 16 km od Vyškova. Pozemky jsou na parcelách č. st. 42, parc. Č. 102/2.


Popis současného stavu lokality

Farní hospodářské budovy a chlévy byly v r. 1955 státem znárodněny a převedeny bez náhrady k užívání místního JZD. Po roce 1990 JZD budovy opustilo v havarijním stavu.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
2 200
% zastavění
20
Počet objektů v lokalitě
2

Způsob využití lokality

přechozí využití
zemědělství
stávající ÚPD
stávající využití v %
nejvhodnější budoucí využití
bydlení (výstavba několika soc. bytů včetně zahrad)

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
Římskokatolická farnost Chvalkovice u Bučovic - 100 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - ex. Vyškov - 18 km
silnice
II/429 - 5 km, III - 0 m
železnice
žst. Nesovice - 7 km
letiště
Brno-Tuřany - 50 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ano - vedle pozemku
pitná voda
ano - vedle pozemku
užitková voda
ano - vlastní studna
kanalizace
ne - možnost připojení k obecní
plyn
ano - vedle pozemku

Poznámky k lokalitě

Je předjednáno, že Řimskokatolická farnost Chvalkovice je připravena jednat s Obcí Chvalkovice, popř. se státem na podstoupení výše popsaných parcel k využití pro soc. byty, popř část plochy využít k volnočasovým aktivitám, nebo jako park. Obec Chvalkovice nařídila odstranění stavby z důvodu bezpečnosti chodců. Strávené zdivo z pálených cihel a další stavební suť je nutno uložit na povolenou skládku.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.