vymazat filtr

ÚP závody

Identifikace lokality

ID
6101
Název lokality
ÚP závody
Název obce
Bučovice
ICZUJ
592943
ORP
Bučovice
Okres
Vyškov
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6205
Okres kód
CZ0646
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Areál ÚP závodů leží v jižní části Bučovic, cca 30 km východně od Brna. Areál je z J ohraničen tělesem Českých drah, ze S tokem Litavy a z V silnicí II/431. Je dopravně dobře napojen, vjezd do areálu leží přímo na silnici II/431.


Popis současného stavu lokality

Areál sloužil výrobě nábytku. Podle ÚPD se jedná o průmyslovou plochu. V současnosti v majetku společnosti NAFEA. Areál je možné restrukturalizovat pro jakýkoliv druh podnikání v oblasti výroby, skladování popřípadě služeb. Ekologickou zátěž lze předpokládat – pozůstatky dřevozpracujícího průmyslu. Původní železniční vlečka byla odstraněna.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
57 109
% zastavění
32
Počet objektů v lokalitě
20

Způsob využití lokality

přechozí využití
průmysl
stávající ÚPD
průmysl
stávající využití v %
10
nejvhodnější budoucí využití
průmysl

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
právnická osoba - 100 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - ex. Vyškov - 17 km
silnice
I/50 - 0,5 km
železnice
340 - žst. Bučovice - 0 km
letiště
Brno-Tuřany - 25 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ano - nutno rekonstruovat
pitná voda
ano - nutno posílit
užitková voda
ne
kanalizace
ne
plyn
ne

Poznámky k lokalitě

Vzhledem k rozsáhlosti areálu a absence konkrétního investičního záměru nelze rozhodnout, které objekty stačí rekonstruovat a které bude nutné odstranit. Budovy jsou v různém technickém stavu z toho cca 30 % ve velmi špatném. Některé objekty (25 - 30 %) jsou v současnosti využívány jako sklady (stavebniny). Možnost rozšíření lokality cca o 3 ha.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.