vymazat filtr

objekt bývalé mlékárny

Identifikace lokality

ID
5259
Název lokality
objekt bývalé mlékárny
Název obce
Kyjov
ICZUJ
586307
ORP
Kyjov
Okres
Hodonín
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6210
Okres kód
CZ0645
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Lokalita bývalémlékárny a pivovaru se nachází v současnosti zastavěném území definovaném jako „Plocha smíšeného centrálního bydlení". Západní část při ulici Komenského si drží městský charakter.


Popis současného stavu lokality

Nemovité věci v areálu tvoří jednotný funkční celek, jsou oploceny a byly dříve užívány jako výrobní areál potravinářského průmyslu – mlékárna, pivovar. Příslušenstvím pozemků jsou venkovní úpravy a inženýrské stavby. Celkově jsou všechny objekty bez technologických zařízení, v některých částech bez rozvodů elektro (většinou odvezeno současně s technologií), probíhají demolice. Vodovodní rozvody v celém areálu jsou částečně nefunkční (narušeny při demontáži technologických zařízení a krádežemi v uplynulých letech). Nároží ulic Komenského a Dobrovského je prázdné a využívané k parkování. V ulici U Parku a Urbanova je tato část bloku zastavěna volnou strukturou vilového typu. Lokalita již není součástí městské památkové zóny, ale leží v navrhovaném území zásadního významu pro ochranu hodnot.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
4 613
% zastavění
67
Počet objektů v lokalitě
3

Způsob využití lokality

přechozí využití
výrobní areál potravinářského průmyslu
stávající ÚPD
bydlení - smíšené obytné
stávající využití v %
0
nejvhodnější budoucí využití
zařízení občanského vybavení místního a regionálního významu a bydlení

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
město Kyjov - 100 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D2 – exit Břeclav – 38 km, D1 – exit Brno – 38 km
silnice
II/422 - 0,5 km
železnice
340 - Kyjov - 0,8 km
letiště
Brno-Tuřany - 49 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
nelze předpokládat
elektrická energie
ano
pitná voda
ano
užitková voda
ano
kanalizace
ano
plyn
ano

Poznámky k lokalitě

Budovy byly stavěny na míru mlékárenskému provozu a k jinému než průmyslovému účelu se podle odborných posudků příliš nehodí. Bude hodnocen architektonicko-technický stav budov, bude připraveno kvalitní řešení projektu, areál mlékárny bude řešen v širším kontextu. Vedlejší objekt pivovaru se totiž pravděpodobně vrátí do majetku města Kyjova. Se zmíněnými areály navíc sousedí také letní kino a v budoucnu je tedy možné celou lokalitu logicky a smysluplně propojit. Očekává se spíše víceúčelové využití areálu – například spojení odpočinkových aktivit s komerčními prostorami v kombinaci s bydlením.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.