vymazat filtr

Polámané

Identifikace lokality

ID
5202
Název lokality
Polámané
Název obce
Kyjov
ICZUJ
586307
ORP
Kyjov
Okres
Hodonín
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6210
Okres kód
CZ0645
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Bývalý lignitový důl leží na východním okraji Kyjova při ulici Brandlova (silnice II/422).


Popis současného stavu lokality

Na území dříve probíhala podzemní těžba lignitu (ukončena před několika desetiletími). Dnes je na stavebně nevyužívané části velká černá skládka výšky až 15 m (navezená v 50. letech). Součástí území je i bývalá střelnice, drobné části soukromých pozemků dnes zasypaných navážkou a malá vinice. Na JZ straně jsou patrné pokusy o částečnou sanaci skládky jejím srovnáním a osázením zelení. Samotné území je obklopeno udržovanou zelení v podobě zahrádkářské kolonie.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
45 137
% zastavění
0
Počet objektů v lokalitě
0

Způsob využití lokality

přechozí využití
ostatní
stávající ÚPD
plochy pro sport a rekreaci
stávající využití v %
0
nejvhodnější budoucí využití
rekreace, cestovní ruch

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
obec - 95 %, fyz. osoby - 5 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D2 - ex. Břeclav - 42 km
silnice
I/ 54 - 1,5 km
železnice
340 - Kyjov - 2,5 km
letiště
Brno-Tuřany - 40 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
nelze předpokládat
elektrická energie
ne
pitná voda
ne
užitková voda
ne
kanalizace
ne
plyn
ne

Poznámky k lokalitě

Svým geologicko-morfologickým složením vylučuje jakoukoli pevnou zástavbu - podmínky k zakládaní zcela nevhodné. Nejvhodnější budoucí využití může být pobytový a rekreačně sportovní lesopark.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.