vymazat filtr

Kasárna

Identifikace lokality

ID
4401
Název lokality
Kasárna
Název obce
Ivaň
ICZUJ
584517
ORP
Pohořelice
Okres
Brno-venkov
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6213
Okres kód
CZ0643
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Areál kasáren leží v extravilánu, v severovýchodní části katastru Ivaně mezi obcemi Přibice a Vranovice (napojen z Přibic na silnici III. třídy). Z obce Ivaň vede k lokalitě pouze polní cesta. Vzhledem ke svému původnímu účelu využití je dopravní dostupnost poměrně obtížná.


Popis současného stavu lokality

Jedná se o bývalý vojenský areál, který je dnes z velké části v majetku obce Ivaň. V severní části jsou v provozu menší dílny a v jižní části automotoklub provozuje motokrosovou dráhu. Na hranici pozemku je vystavěna FVE. Je zpracována územní studie na výstavbu podnikatelského areálu a komerčních ploch (menší provozy 3000-5000 m2). Součásti studie je i zbudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury (příjezdová komunikace, ČOV, možnost napojení na plyn).


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
60 000
% zastavění
6
Počet objektů v lokalitě
2

Způsob využití lokality

přechozí využití
armáda
stávající ÚPD
výroba a skladování
stávající využití v %
20
nejvhodnější budoucí využití
skladování, lehká výroba

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
obec - 84 %, soukromý sektor - 16 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D2 - ex. Hustopeče - 20 km
silnice
I/52 - 2 km
železnice
žst. Vranovice - 2 km
letiště
Brno-Tuřany - 35 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ano
pitná voda
ano
užitková voda
ne
kanalizace
ano - částečně
plyn
ne

Poznámky k lokalitě

Obec má záměr využití pozemků na průmyslovou zónu (lehká výroba a komerční aktivity) - je vytvořena územní studie, která etapizuje proces regenerace. Lokalita má však komplikovanou dostupnost (přes obec Přibice, brání se průjezdu NA), nová komunikace bude vedena z východu od silnice III. třídy). Problematické jsou sítě, voda přivedena na hranici pozemku ( z Přibic), trafostanice funkční, kanalizace však zastaralá. Zájem o pozemky je - noví vlastníci (spol. Kovosolil, Dravon). Rozvojové možnosti území jsou celkem 17,3 ha.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.