vymazat filtr

Bývalý zemědělský areál

Identifikace lokality

ID
4230
Název lokality
Bývalý zemědělský areál
Název obce
Horní Bojanovice
ICZUJ
584461
ORP
Hustopeče
Okres
Břeclav
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6207
Okres kód
CZ0644
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Areál bývalého zemědělského podniku v k. ú. Horní Bojanovice, 7,5 km od dálničního sjezdu D2 - Hustopeče. 3014/413, 3014/411, 3014/19, 3014/78, 3014/79, 3014/319, 3014/335, 3014/310, 3014/325, 3014/307, 3014/321, 3014/328, 3014/308, 3014/331, 3014/304, 3014/326, 3014/302, 3014/324, 3014/300, 3014/316, 3014/297, 3014/313, 3014/294, 3014/315, 3014/76, 3014/75, 3014/74, 3014/287, 3014/2, 3014/285, 3014/299, 3014/284, 3014/288, 3014/295, 3014/268, 3014/283, 3014/290, 3014/282, 3014/291, 3014/12, 3014/13, 3014/281, 3014/292, 3014/289, 283/5, 283/4, 283/6, 270/2, 270/6, 270/7, 270/4, 268/1, 268/2, 268/6, 268/5, 281/3, 281/4, 281/2, 281/1, 282/2, 282/5, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, 338/3


Popis současného stavu lokality

Dle ÚP z roku 2012 je areál veden jako plocha zemědělské a lesnické výroby. V případě zájmu investora na využití odstavných a parkovacích stání doplněných o stavby pro administrativu a provoz je stávající územní plán s tímto záměrem souladný. Při požadavku na Plochy výroby a skladování je vhodné navrhnout změnu územního plánu. Přípustné využití dle Územního plánu Horních Bojanovic: Pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva apod.) Stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) Stavby pro administrativu a provoz, plochy odstavných a parkovacích stání Podmíněně přípustné využití podle Územního plánu Horních Bojanovic: Stavby veřejně technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
32 000
% zastavění
0
Počet objektů v lokalitě
0

Způsob využití lokality

přechozí využití
zemědělství
stávající ÚPD
plocha zemědělské a lesnické výroby
stávající využití v %
nejvhodnější budoucí využití
zemědělství a související technická infrastruktura

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
ZEČI, s.r.o., Ing. Pavel Veselý

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D2 - 7,5 km
silnice
železnice
žst. Velké Pavlovice - 7 km
letiště
Brno-Tuřany - 40 km

Technický stav lokality

elektrická energie
pitná voda
užitková voda
kanalizace
plyn

Poznámky k lokalitě


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.