vymazat filtr

kasárna Předky

Identifikace lokality

ID
3411
Název lokality
kasárna Předky
Název obce
Sokolnice
ICZUJ
583898
ORP
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6216
Okres kód
CZ0643
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Areál se nachází na severozápadní straně obce Sokolnice (cca 6 km JZ od Brna). Je přístupný z místní komunikace na ulici Polní.


Popis současného stavu lokality

Areál bývalých kasáren VÚ 1852 má rozlohu cca 6 ha. Vlastníkem většiny pozemků (94 %) a všech budov je obec Sokolnice.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
61 781
% zastavění
3
Počet objektů v lokalitě
8

Způsob využití lokality

přechozí využití
armáda
stávající ÚPD
bydlení
stávající využití v %
70
nejvhodnější budoucí využití
bydlení (mj. také veř. správa, drobné podnikání)

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
obec - 94 %, FO,PO, stát - 6 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - Brno - 10 km
silnice
II/418 - 0,7 km
železnice
340 - Sokolnice - 2 km
letiště
Brno-Tuřany - 12 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ano - trafostanice vně JV strany
pitná voda
ano - DN 150 na J hranici
užitková voda
kanalizace
ano - dešťová i splašková
plyn
ne - cca 200 m od J strany

Poznámky k lokalitě

Obec má zpracovánu základní studii areálu, včetně formulace strategie prodeje a následného využití. V areálu již byly odstraněny všechny stavby (bunkry, stavby, resp. další součásti příslušenství – oplocení) a provedeny terénní úpravy. V současnosti probíhá výsadba stromů a směřování lokality k volnočasovým aktivitám.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.