vymazat filtr

ICEC

Identifikace lokality

ID
3405
Název lokality
ICEC
Název obce
Šlapanice
ICZUJ
583952
ORP
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6216
Okres kód
CZ0643
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Město Šlapanice (cca 6 500 obyvatel) leží v těsné blízkosti Brna, se kterým je spojeno MHD. Je komfortně napojeno jak na dálniční a silniční síť, tak na železnici a leží v těsné blízkosti regionálního letiště Brno – Tuřany. Areál ICEC leží v zastavěném území města v jeho JV části. V hranici areálu tvoří vodoteč Říčka, z J a ze Z strany sousedí areál s bytovou zástavbou, část Z a S hranici tvoří podnikatelské objekty.


Popis současného stavu lokality

Areál ICEC je v majetku společnosti ICEC Šlapanice, a.s. V současné době je areál z větší části pronajatý především k drobné výrobě, službám a skladování. Stavebně technický stav užívaných objektů v areálu odpovídá jejich stáří a pravidelné údržbě. Je také nutné řešit závažnou ekologickou zátěž. Vzhledem k lokalizaci areálu v centru obce lze předpokládat i zvýšené náklady spojené s případnou změnou funkčního využití území. Podle ÚP z roku 1997 je území cukrovaru, později Šlapanických strojíren a dnes areál ICEC, určeno pro umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků. Město Šlapanice dlouhodobě usiluje o změnu územního plánu na funkční využití pro trvalé bydlení a související služby.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
57 625
% zastavění
36
Počet objektů v lokalitě
31

Způsob využití lokality

přechozí využití
průmysl
stávající ÚPD
průmysl
stávající využití v %
93
nejvhodnější budoucí využití
občanská vybavenost, obchod a služby

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
město Šlapanice - 100 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - 6 km, D2 - 12 km
silnice
I/50 - 8 km
železnice
300 - Šlapanice - 2 km
letiště
Brno-Tuřany - 7 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
Ano
elektrická energie
ano
pitná voda
ano
užitková voda
ano
kanalizace
ano - dešťová kanal. na hranici
plyn
ano

Poznámky k lokalitě

V současnosti se připravuje 2. etapa sanace podle již schváleného realizačního projektu. Lokalita je zařazena do tzv. státní ekologické zakázky.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.