vymazat filtr

kasárna

Identifikace lokality

ID
3108
Název lokality
kasárna
Název obce
Ketkovice
ICZUJ
583201
ORP
Ivančice
Okres
Brno-venkov
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6208
Okres kód
CZ0643
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Areál býv. vojenské posádky protiletecké ochrany se nachází v západní nezastavěné (zalesněné) části k. ú. Ketkovice (30 km západně od Brna).


Popis současného stavu lokality

Neudržovaný areál se starými stavbami, zejména v severní části hustě zarostlý náletovou vegetací. Budovy v různém stavebně-technickém stavu (garáže, administrativa, ubytovny, trafostanice). Po opuštění posádky armádou byl až do roku 2007 zázemím pro Národní kinematografické muzeum (Moravská filmotéka), archivní fond Brno-venkov, obecně prospěšné centrum pro audiovizuální umění. Společnost zde má v části areálu provozu sklad filmového materiálu.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
91 000
% zastavění
4
Počet objektů v lokalitě
12

Způsob využití lokality

přechozí využití
armáda (kasárna)
stávající ÚPD
plochy pro rekreaci
stávající využití v %
0
nejvhodnější budoucí využití
penzion pro seniory, dětský domov

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
fyzické osoby - 90 %, obec, ČR (Ministerstvo obrany) - 10 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - Ostrovačice - 20 km
silnice
II/393 - 1 km
železnice
240 - Rapotice - 3 km
letiště
Brno-Tuřany - 30 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ano
pitná voda
ne
užitková voda
ne
kanalizace
ne
plyn
ne

Poznámky k lokalitě

Plocha nevyužitého areálu byla ÚPn navržena pro hromadnou rekreaci (v majetku 2 fyzických osob). Návrh předpokládá využití stávajících objektů a zpevněných ploch pro daný účel. Zbývající část areálu by tvořila plocha zeleně. Plocha je navržena jako plocha přestavby označená P01. Z areálu fungují pouze bývalé tzv. palposty (krmení pro lesní zvěř). Celková cena úpravy areálu, která počítá s likvidací budov a zeleně, činí 2 mil. Kč. Dosavadní zájemci o areál pouze na výstavbu FVE.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.