vymazat filtr

Elektrárna Oslavany

Identifikace lokality

ID
3106
Název lokality
Elektrárna Oslavany
Název obce
Oslavany
ICZUJ
583588
ORP
Ivančice
Okres
Brno-venkov
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6208
Okres kód
CZ0643
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Areál Elektrárny Oslavany leží u státní silnice II/393 tvořící průtah městem Oslavany. Do areálu ležícího v jihozápadní části města je vyvedena vlečka z nedalekého nádraží ČD. Na tuto plochu, v ÚPD vyčleněnou pro výrobu a skladování, bezprostředně navazují další pozemky (cca 20 ha).


Popis současného stavu lokality

Areál disponuje všemi sítěmi s dostatečnou kapacitou, kvalita povrchu silnice odpovídá současnému významu Oslavan. Míru jejich rekonstrukce sítí lze posoudit až při revizi se znalostí konkrétního záměru a zpracovanou projektovou dokumentací. Část areálu přiléhající ke státní komunikaci má i přes určitou zanedbanost zcela jasnou urbanistickou strukturu a komunikační vazby a lze celkem přesně určit možné rozvojové plochy. S část areálu je roztříštěná - původní prostor pro skládkování, přesuny materiálu apod. Zejména zde je třeba zpracovat dopravní napojení a vymezit nové rozvojové plochy. Dle ÚPD jsou plochy určeny pro výrobu a skladování. Území je kontaminováno, pravděpodobně se závazkem státu na likvidaci ekologické zátěže.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
66 307
% zastavění
22
Počet objektů v lokalitě
38

Způsob využití lokality

přechozí využití
průmysl
stávající ÚPD
průmysl, jiné (sklady)
stávající využití v %
20
nejvhodnější budoucí využití
průmysl, jiné (sklady)

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
právnická osoba (Palivo Trans, s.r.o.)

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - ex. Rosice - 16 km
silnice
II/393 - 0 km
železnice
244 - Oslavany - 0 km
letiště
Brno-Tuřany - 35 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
Ano
elektrická energie
ano
pitná voda
ano
užitková voda
ano
kanalizace
ano
plyn
ano

Poznámky k lokalitě

Vlastník areálu část objektů využívá (č. 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15), část areálu předpokládá využít pro realizaci vlastního záměru, tj. spalování biomasy. Nutno však odstranit EZ, některé budovy demolovat. Nepotřebnou část areálu předpokládá pronajmout. Při budoucím výběru nájemců hodlá preferovat zájemce s předpokládaným velkým odběrem elektrické energie a tepla. Budovy v areálu, které jsou v dobrém stavebně technickém stavu (č. 01, 02, 03, 13) jsou pronajímány již nyní.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.