×

Užitečné odkazy

 

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - výzva I - 2017

 

Veřejné databáze brownfieldů v České republice

 

Databáze regionů ČR

 

Další databáze

 

Aktuálně dostupné dotační tituly

 

Operační programy SF EU

 

EAFRD

 

Národní programy podpory

 

Další užitečné odkazy

 

 

Zahraniční odkazy a projekty

 
 

Publikace ke stažení

 

Regenerace brownfields - zahraniční zkušenosti