×

Jihomoravský kraj

 
Podpora regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji dlouhodobě vychází z regionálních koncepčních a strategických dokumentů. Krokem, kterým v regionu odstartovala koncepční podpora regenerací, byla v roce 2006 iniciace vzniku tzv. Předprojektových studií. Podrobné pasporty 20 vybraných lokalit umožnily majitelům lépe formulovat své záměry a v současné době je již 55 % projektů realizováno nebo ve fázi zahájené realizace. V roce 2013 pak Jihomoravský kraj schválil a představil Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2014- 2017. Jeho součástí je i aktivita Podpora řešení regenerace brownfields, která definuje možnosti finančního i nefinančního zapojení kraje do procesu regenerace brownfieldů.
 
Jihomoravský kraj tak aktivně vystoupil s představami o své činnosti a institucionálním zabezpečení. Tento přístup odpovídá předpokládané roli regionální samosprávy, která v podpoře regenerace brownfieldů vychází ze znalosti fungování místních mechanismů regionálního rozvoje.
 
Velký význam aktivní účasti krajské samosprávy v oblasti regenerace brownfieldů byl deklarován již v řadě regionálních i národních studií a byl rovněž konstatován na odborných seminářích pořádaných Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy (RRAJM) v letech 2005–2017. Ta v procesu regenerace brownfieldů zastává roli partnera Jihomoravského kraje, je koordinátorem aktivit spojených s evidenční a konzultační činností, řešením konkrétních projektů regenerace a také s publikační činností.