vymazat filtr

obslužná komunikace hraničních zátarasů

Identifikace lokality

ID
7233
Název lokality
obslužná komunikace hraničních zátarasů
Název obce
Lukov
ICZUJ
594393
ORP
Znojmo
Okres
Znojmo
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6220
Okres kód
CZ0647
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Těleso komunikace se nachází v katastru městyse Lukov (cca 12 km západně od Znojma) Z a JZ od zastavěné části, kde tvoří komunikační hranici. Na jižním konci začíná hranice NP Podyjí.


Popis současného stavu lokality

Jedná se o obslužnou komunikaci (ženijně-technický zátaras - ŽTZ) v šířce 4 m a délce 3 250 m. Asfaltový povrch je silně narušen, časté výmoly. Díky velmi špatnému technickému stavu (vydrolená asfaltová zrna, zarůstání náletovou vegetací - původní šířka zúžena na několik dm) byla v jižní části vytvořena paralelní nezpevněná komunikace.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
13 000
% zastavění
0
Počet objektů v lokalitě
0

Způsob využití lokality

přechozí využití
ostatní (obslužná komunikace ŽTZ)
stávající ÚPD
stávající využití v %
0
nejvhodnější budoucí využití
turistická cesta, cyklotrasa

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
ČR (NP Podyjí) - 65 %, Agropodnik Mašovice, a.s. - 8 %, fyzické osoby - 27 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
R52 - Pohořelice - 51 km
silnice
II/429 - 3 km
železnice
241 - Citonice - 5 km
letiště
Brno-Tuřany - 81 km,

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ne
pitná voda
ne
užitková voda
ne
kanalizace
ne
plyn
ne

Poznámky k lokalitě

Budoucí využití je možné očekávat v oblasti cestovního ruchu - cyklostezka.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.