vymazat filtr

Malá Louka

Identifikace lokality

ID
7217
Název lokality
Malá Louka
Název obce
Znojmo
ICZUJ
593711
ORP
Znojmo
Okres
Znojmo
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6220
Okres kód
CZ0647
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Areál bývalých kasáren se nachází na okraji průmyslové zóny, v dobré dopravní dostupnosti k centru města. Areál je ohraničen na západě ulicí Vídeňskou (silnice I/38), ulicí Brněnskou na jihu, Družstevní a Kotkovou na východě a Hakenovou na severu. Na V a J sousedí s průmyslovou zónou, hřbitovem a supermarketem. Areál je výborně dopravně napojen, vjezd do něj je přímo z hlavní městské třídy Vídeňská (silnice I/38).


Popis současného stavu lokality

Je v majetku města, v současné době není využíván. Vzhledem k plánované výstavbě pro bydlení se předpokládá vyšší objem dopravní zátěže, který bude muset být pravděpodobně vyřešen vybudováním okružní křižovatky na ulici Vídeňské. Jedná se o poslední větší zastavitelnou plochu území nedaleko centra Znojma s kompletní veřejnou infrastrukturou (škola, školka, komerční objekty, pošta, lékárna atd.). Součástí celé koncepce je také kvalitní a zdravá zeleňa založení nových pozemků s funkcí veřejné zeleně s plochami pro setkávání obyvatel, jejich odpočinek a plochy pro sport a rekreaci.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
53 059
% zastavění
0
Počet objektů v lokalitě
13

Způsob využití lokality

přechozí využití
armáda
stávající ÚPD
plochy bydlení
stávající využití v %
0
nejvhodnější budoucí využití
bydlení

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
město - 91 %, Lidl ČR - 6 %, 2 FO - 3 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - ex. Hustopeče - 62 km, R52 - 37 km
silnice
I/ 38 - 0 km
železnice
246 - Znojmo - 2 km
letiště
Brno-Tuřany - 68 km, Wien-Schwechat - 80 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ano
pitná voda
ano
užitková voda
ne
kanalizace
ano
plyn
ne

Poznámky k lokalitě

Po demolicích budov je areál připraven k zainvestování. Záměry města na novou bytovou výstavbu dospěly do fáze zpracování návrhu regulačního plánu (2014). Dle zastavovací studie tak lze budoucí využití areálu očekávat v oblasti bydlení a doplňkově pro komerční účely (nákupní centrum, restaurace, fitness apod.). Bližší informace včetně regulačního plánu jsou k dispozici na www.znojmobusiness.cz.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.