vymazat filtr

ZD Šerkovice

Identifikace lokality

ID
3505
Název lokality
ZD Šerkovice
Název obce
Šerkovice
ICZUJ
583944
ORP
Tišnov
Okres
Brno-venkov
Kraj
Jihomoravský kraj
ORP kód
6217
Okres kód
CZ0643
Kraj kód
CZ064

Popis geografické polohy lokality

Obec Šerkovice (cca 210 obyvatel) leží cca 5 km severně od Tišnova a komunikačně je napojena na státní silnici III. třídy (přes Lomničku), která v obci končí. Areál živočišné výroby je umístěn na jižním kraji obce podél státní silnice mírně se svažující k západu.


Popis současného stavu lokality

Areál je tvořen dvěma objekty orientovanými na pozemku severojižně – bývalým kravínem blíže ke komunikaci a vzdálenějším vepřínem. Stavebně technický stav objektu odpovídá době výstavby a poměrně dlouhému období neužívání areálu (konkurz ZD). Objekty potřebují zřízení vnitroareálových rozvodů IS a komunikací. Pro vnější napojení se na hranici pozemku nachází trafostanice a vodárna s kapacitou pro celou obec a cca 50 m severně od areálu je ukončen STL plynovod. Do areálu je přivedena voda. Objekt bývalého kravína je již po rekonstrukci (fasáda, interiéry) a je pronajímán.


Velikost lokality

Rozloha celkem (m²)
12 430
% zastavění
10
Počet objektů v lokalitě
2

Způsob využití lokality

přechozí využití
zemědělství
stávající ÚPD
plocha pro skladování
stávající využití v %
nejvhodnější budoucí využití
podnikání, sklady, dílny

Vlastnické vztahy

jednotliví vlastníci v %
fyzická osoba (Šindelkovi) - 100 %

Dopravní dostupnost lokality

dálnice
D1 - 30 km
silnice
I/43 - 16 km; II/385 - 6 km
železnice
250 - Tišnov - 5 km
letiště
Brno-Tuřany - 43 km

Technický stav lokality

existence ekologických zátěží
ne
elektrická energie
ano
pitná voda
ano - do 20 m
užitková voda
ano
kanalizace
ne - pro chystaný IZ
plyn
ne

Poznámky k lokalitě

Původní záměr (dům pro seniory) prozatím nerealizován - podobné 2 projekty přímo v Tišnově, město má zájem o odkup budov, ovšem za nepřijatelnou cenu. Rekonstrukce obou budov však přesto probíhá na nájemní objekty (skladové prostory pro stavební firmy, dílny, opravny atd.), a to pouze s využitím vlastních fin. prostředků.


Fotodokumentace lokality


Tento výstup má pouze informativní charakter.